Skip to main content

Projecte Lingüístic

La llengua vehicular de l’Escola Betúlia és el català i aquesta és la llengua habitual d’ús tant fora com dintre de l’aula.

Ben aviat, però, es van introduint altres idiomes, ja que l’Escola aposta per promoure al màxim la competència lingüística del seu alumnat.

Pel que fa a l’anglès, es comença a fer des de P3, i es treballa a educació infantil amb cançons, jocs…. A primària, a més de les hores curriculars d’anglès, s’afegeix una hora complementària setmanal, “English in use”, per tal de poder fer projectes guiats i de curta durada, treballar l’expressió oral i la gestualitat amb petites obres de teatre, revisar i repassar continguts relacionats amb altres assignatures, i molt més, tot en llengua anglesa.

A ESO, també s’afegeix una hora més d’anglès setmanal i es desdoblen les classes amb un professor natiu; així doncs, els grups d’anglès són més reduïts i adaptats al nivell de l’alumnat. A més, es fan parts d’assignatures en llengua anglesa (educació física, plàstica, publicitat…) i s’intenta que aquesta llengua sigui present en diferents activitats de la vida del centre.

El castellà s’introdueix a 1r de primària, seguint el currículum marcat, i a partir de 3r d’E.P. s’introdueix també una hora de xinès a la setmana. A partir de 5è i fins a 4t d’ESO es fan també classes de francès, i quan acaben tenen l’opció de fer els exàmens oficials de francès DELF.

Si voleu tenir accés al document complert del nostre Projecte Lingüístic, cliqueu aquí.

I, si cliqueu sobre aquestes línies, podreu veure els usos lingüístics que fem a la nostra escola segons els resultats de l’enquesta sobre els drets i usos lingüístics que ha publicat el Síndic de Greuges en el marc de l’Enquesta sobre els Drets dels Infants i Adolescents a Catalunya (EDIAC, 2021)