Skip to main content

Plurilingüisme

La llengua vehicular de l’Escola Betúlia és el català i aquesta és la llengua habitual d’ús tant fora com dintre de l’aula.

Ben aviat, però, es van introduint altres idiomes ja que l’Escola aposta per promoure al màxim la competència lingüística del seu alumnat.Pel que fa a l’anglès, es comença a fer des de P3, i es treballa a educació infantil amb cançons, jocs…. A primària, a més de les hores curriculars d’anglès, s’afegeix una hora complementària, “English in use”, per tal de poder fer projectes i ampliar la presència de l’anglès relacionat amb els continguts d’altres assignatures.

A ESO, també s’afegeix una hora més d’anglès setmanal i es desdoblen les classes amb un professor natiu; així doncs, els grups d’anglès són més reduïts i adaptats al nivell de l’alumnat.

Hem introduït la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual, fora d’horari escolar, però tutoritzat per professors de l’escola que estan en contacte amb els professors americans. Els nostres alumnes poden començar a cursar crèdits de batxillerat nord-americà que podran continuar més endavant, fora de l’escola, i obtenir un Diploma Dual.A partir de 3r de primària s’introdueix també una hora de xinès a la setmana fins a 2n d’ESO, i a partir de 5è i fins a 4t d’ESO es fan també classes de francès.

Els alumnes que volen es poden presentar a exàmens oficials de xinès (YCT) a l’Institut Confuci, de francès (DELF) a l’Institut Français i d’anglès a la Universitat de Cambridge.