Skip to main content

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa de molts canvis a nivell personal i sobretot emocional, per aquest motiu l’Escola Betúlia, partint sempre del seu alumne, l’acompanya en el treball de les emocions i valors necessaris per a la seva formació integral, alhora que vetlla per l’adquisició i consolidació de les competències bàsiques. Part d’aquest acompanyament es basa en l’orientació professional, mitjançant xerrades, assessorament, visites a centres especialitzats, etc.

ESCOLA VERDA

Al llarg dels quatre anys de secundària els nostres alumnes s’endinsen més profundament a diferents aspectes mediambientals seguint així el relleu de primària: el cicle urbà de l’aigua (visita a la depuradora, per exemple), la gestió dels residus urbans (visita a la deixalleria), les energies renovables (tallers de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques), fer sabó a partir d’oli reutilitzat…

A més, com a ESCOLA VERDA (XESC) que som avancem amb la idea que els nostres alumnes creixin amb la consciència d’assolir els objectius 2030.

ROBÒTICA i PROGRAMACIÓ

La robòtica i la programació s’introdueixen a l’escola com un sistema d’aprenentatge que utilitza els robots com a eina per potenciar el desenvolupament d’habilitats dels alumnes. Ajuden especialment en la resolució de problemes de qualsevol tipus, obligant a l’alumne a imaginar-se el resultat abans d’executar i, per tant, a treballar un pensament abstracte per decidir quina és la millor opció.

TEATRE

El teatre a la nostra escola és clau ja que és un dels nostres projectes transversals, amb molts anys d’experiència. Considerem que potencia valors fonamentals a nivell educatiu. A nivell de grup, es treballa la cohesió, la responsabilitat i la diversitat i, a nivell personal, es fomenta l’autoestima, el compromís i la superació. És una eina d’educació emocional molt potent que ens ofereix moltes possibilitat d’interacció amb el nostre alumnat.

XERRADES I TALLERS

Oferim als alumnes xerrades i tallers que trobem interessants per a la seva formació i educació en general. Ens nodrim d’un ampli ventall de xerrades de temàtica variada que comencen a 1r d’ESO i s’estenen a tota la secundària. D’aquesta manera programem intervencions relacionades amb:  la salut, la sexualitat i el gènere o el benestar emocional (autoestima, percepció del propi cos…).

Totes les xerrades es duen a terme amb professionals externs a l’escola com ara la Guàrdia Urbana, l’associació d’Amics de l’Epilèptic, diferents professionals de la Marató, tècnics de medi ambient, bombers i meteoròlegs, entre d’altres.

VISITES I SORTIDES

Els nois i noies d’ESO surten molt! Van a visitar museus, fàbriques, coves, mines, monuments, potabilitzadores, pobles i ciutats… Considerem que veient els llocs, coneixent-los i fent-ne una visita guiada l’ aprenentatge esdevé vivencial i permet recordar molt millor tot el que s’ha treballat a l’aula. Aquesta contextualització es codifica paral·lelament mitjançant les emocions, de manera que el coneixement i allò que l’alumnat apren esdevé significatiu.

COLÒNIES

L’escola proposa anar de colònies cada curs, normalment incentivant un vincle proper amb la natura. És fonamental per anar establint bones relacions i de qualitat entre els alumnes i vetllar així per un cert equilibri emocional. També s’estableix més confiança entre el docent i l’alumne, tot aprenent a conviure i a millorar la gestió personal de les pròpies emocions en un context de gaudi, lúdic i d’esbarjo.

PLURILINGÜISME

A l’Escola volem donar especial èmfasi al tractament de les llengües, fonamentals pel futur, i per l’estructura del pensament; i per això, a més de la nostra llengua vehicular, el català, i de la llengua castellana, estudiem tres llengües més: l’anglès, el francès i el xinès. L’anglès el desdoblem en dos grups flexibles, amb dos professors, un d’ells natiu. A 4t d’ESO podem optar al First Certificate, per Cambgride. El francès també l’estudiem amb una professora nativa, i a 4t d’ESO tenim l’oportunitat de presentar-nos a l’examen oficial DELF. Pel que fa al xinès, continuem amb les bases d’aquesta llengua que comencem ja a primària. A 2n d’ESO tenim la possibilitat d’obtenir el títol internacional d’assoliment del xinès YCT.

TUTORIA I PROJECTE ESCOLTA’M i TEI

Seguint la filosofia d’escola propera i familiar ens dotem d’una sèrie d’estructures per a garantir-ho. A més del temps dedicat específicament a la tutoria, s’inclouen accions individuals i personalitzades o conjuntes amb l’alumnat; així com entrevistes personals amb les famílies.

A més, a l’Escola tenim implantat l’Escolta’m, un projecte de tutoria personalitzada d’escolta activa. Consisteix en reunions setmanals del tutor amb un grup reduït de tres alumnes amb l’objectiu de crear un espai on es pugui dialogar i escoltar. Els alumnes trien el tema de què volen parlar i el tutor participa com a moderador, dinamitzador i guia.

PADRINATGE

Els alumnes de 4t d’ESO són els padrins dels alumnes d’EI-3. Durant tot el curs es troben padrins i fillols per compartir grans i petites estones de joc, lectura, educació física i alguns treballs manuals. Creiem que és una activitat molt enriquidora ja que els alumnes més grans, que estan en plena adolescència, es mostren molt responsables en el moment que estan amb els seus fillols i s’estableixen vincles veritablement significatius.

PROGRAMA TEI I PLA CONTRA LA VIOLÈNCIA

El Projecte de Tutoria entre Iguals (TEI) també forma part del nostre Projecte Educatiu de Centre. Amb l’objectiu d’establir uns mecanismes de prevenció envers l’assetjament escolar o bullying mitjançant la tutorització entre els alumnes. Fomenta el treball de l’educació emocional mitjançant valors com el respecte, l’empatia i la convivència.

Els alumnes de 3r de primària i 1r d’ESO són apadrinats pels de 5è de primària i 3r d’ESO, respectivament. Per tal que el projecte s’implementi positivament, tutors i tutoritzats reben formació durant el curs i se’ls fa un seguiment mitjançant diferents dinàmiques que afavoreixen la cohesió entre ells.

METODOLOGIA

Avaluació continuada (exàmens, treballs, projectes i seguiment diari de tasques)

L’avaluació d’aquesta etapa és diversificada i continuada (exàmens, treballs, projectes i seguiment diari de tasques). Cal consolidar bé els hàbits d’estudi i de treball, així com promoure l’autonomia, la responsabilitat, l’esforç, la confiança i la bona organització de cada alumne. 

Els exàmens són importants en aquesta etapa però també els treballs, els deures, els projectes, la feina de cada dia i l’actitud a classe. D’aquesta manera, adaptem la metodologia (combinem teoria i pràctica, treballs en grup, cooperatius, el treball per projectes, gamificació) i l’avaluació de l’àrea