Skip to main content

Convivència

El projecte de convivència de l’Escola Betúlia es basa en dos programes, el programa TEI (programa antibullying) i el projecte Escolta’m.

PROGRAMA TEI

El Projecte de Tutoria entre Iguals (TEI)  s’introdueix dins del projecte de convivència de la nostra escola.

L’objectiu d’aquest programa és establir uns mecanismes de prevenció envers l’assetjament escolar o bullying mitjançant la tutorització emocional entre els alumnes. Fomenta el treball de l’educació emocional mitjançant valors com el respecte, l’empatia i la convivència, en favor de la prevenció.


Per dur a terme aquest projecte, els alumnes exerceixen dos rols diferenciats durant el curs: un grup seran els tutors i, l’altre, els tutoritzats. A la nostra escola, els tutors seran els alumnes de cinquè de primària i els de tercer d’ESO. Els tutoritzats seran els de tercer de primària i els de primer d’ESO, respectivament.

Per tal que el projecte s’implementi positivament, tutors i tutoritzats reben formació durant el curs i se’ls fa un seguiment mitjançant diferents dinàmiques que afavoreixen la cohesió entre ells.


PROJECTE ESCOLTA’M

El projecte Escolta’m es basa en l’escolta activa com a clau per a una tutoria personalitzada. Implica la voluntat de comprendre, ser empàtics, d’iniciar un diàleg constructiu i requereix una oïda càlida que ens permeti ser receptius a l’altre.

Trobem a l’escola espais de reflexió per escoltar-nos mestres i alumnes, planifiquem temps i espais de conversa en petit grup per dur a terme la tutoria personalitzada. Fem emergir en l’alumnat factors de resiliència, desenvolupant habilitats de comunicació i relació entre iguals que repercuteixen en el bon clima emocional en el grup-classe.

El projecte s’estructura en un espai i un temps determinat pel tutor amb un grup reduït d’alumnes (normalment tres). Aquesta circumstància facilita apropar-se més a alumnes que, per situacions determinades, necessiten moments concrets per ser més escoltats. Una de les principals condicions, però, serà que tots els alumnes del grup-classe hi assisteixin d’una manera rotativa.

Si observem tertúlies d’opinió dels mitjans de comunicació podem copsar com n’és de difícil escoltar. Sovint els diàlegs es converteixen en monòlegs o en paraules entrellaçades i ningú no escolta. Per escoltar cal fer un canvi de mirada, atendre, entendre i potenciar les habilitats i els recursos d’infants i adolescents. L’escola serà un lloc per aprendre a escoltar i dialogar entre tots.


Projecte Escolta’m, elaborat a partir del treball de recerca amb ICE – UB.