Skip to main content

Instal·lacions

L’Escola conté un gimnàs, una biblioteca, un laboratori, un menjador, un pati, aules polivalents, aules d’informàtica, aula de plàstica, aula de música, aula de tecnologia, hort, ludoteca i sala de projectes. Els lavabos de cada planta estan adaptats i preferentment els fan servir els alumnes d’aquella planta. Tanmateix, el professorat disposa dels seus propis lavabos. Finalment, l’escala d’ús habitual, l’ascensor, i l’escala d’emergència connecten totes les plantes de l’edifici.
Visita l’escola de primària (360º)


Visita l’escola de secundària (360º)