Skip to main content

Avís legal

L’Escola Betúlia, entitat amb NIF/CIF B08973612, adreça C/ Progrés, nº 41, 08912, Badalona, Catalunya, Espanya, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines i xarxes socials d’internet de l’Escola Betúlia.

Amb els límits establerts a la llei, l’Escola Betúlia no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a l’Escola Betúlia ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de l’Escola Betúlia pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que l’Escola Betúlia no pot controlar. Per tant, l’Escola Betúlia no pot assumir responsabilitats de cap mena derivades del tipus de contingut que pugui aparèixer en llocs web de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de l’Escola Betúlia o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de l’Escola Betúlia.

Al seu torn, per a accedir a alguns dels serveis que l’Escola Betúlia ofereix a través del seu lloc web, l’usuari visitant haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades us informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de l’Escola Betúlia amb la finalitat de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-vos de les millores del lloc web. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta, mitjançant correu electrònic dirigit expressament i explicitant la vostra sol·licitud a info@escolabetulia.cat, o, presencialment, a l’adreça C/ Progrés, nº40, 08912, Badalona, Catalunya, Espanya.